ĐT Việt Nam bị "xù" 500 triệu tiền thưởng vì 1 lý do... lãng xẹt
Một tập đoàn hoá chất dù đã trao thưởng tượng trưng 500 triệu đồng nhưng sau đó lại không giải ngân vì 1 lý do.
ĐT Việt Nam bị xù 500 triệu tiền thưởng vì 1 lý do... lãng xẹt
1 2 3 4 5