2 tuyển thủ ĐT Việt Nam được mời sang Bồ Đào Nha thi đấu giải hạng 3
Hai tuyển thủ của ĐT nữ Việt Nam đã nhận được lời mời từ Lank FC từ giải hạng 3 Bồ Đào Nha.
2 tuyển thủ ĐT Việt Nam được mời sang Bồ Đào Nha thi đấu giải hạng 3
1 2 3 4 5