HLV nữ Ả-Rập đầu tiên huấn luyện bóng đá nam
Mặc đồ thể thao, cầm theo chiếc còi và hô hào các cầu thủ nam, Selma Al Majidi là người phụ nữ đầu tiên của thế giới Ả-Rập làm công tác huấn luyện bóng đá nam.
HLV nữ Ả-Rập đầu tiên huấn luyện bóng đá nam
3 4 5 6 7