CAN Cup 2015: Chung kết trong mơ
Với việc Ghana vượt qua Guinea Xích Đạo, người ta đang chờ đợi một chung kết trong mơ giữa đội bóng này với Bờ Biển Ngà.
CAN Cup 2015: Chung kết trong mơ
2 3 4 5 6