Ronaldo làm chủ tịch LĐBĐ Brazil?
Điều kiện trước mắt là danh thủ này giúp Brazil tổ chức thành công World Cup 2014.
Ronaldo làm chủ tịch LĐBĐ Brazil?