Carlos Tevez: “Cậu bé người gỗ” của bóng đá thế giới
Nói dối - chính là điểm tương đồng giữa nhân vật hư cấu cậu bé người gỗ Pinocchio và Carlos Tevez.
Carlos Tevez: “Cậu bé người gỗ” của bóng đá thế giới
1 2 3 4 5