Video: Drogba gây chú ý ở Miami khi xem NBA
Video: Drogba gây chú ý ở Miami khi xem NBA