CLB Trung Quốc điêu đứng vì quy định mới
Các nhà làm chính sách ở Trung Quốc đang khiến những 'đại gia' bóng đá nước này phải điều chỉnh lại cách vung tiền.
CLB Trung Quốc điêu đứng vì quy định mới
1 2 3 4 5