Steve Nicol: "Mane không thể xuất sắc bằng cái tên đó..."
Ngôi sao đang được xem là trụ cột của Liverpool hiện tại vẫn còn thua gương mặt nào?
Steve Nicol: Mane không thể xuất sắc bằng cái tên đó...