Hazard đăng đàn, nói lời thật lòng về năng lực cầm quân của Lampard
Cựu trụ cột The Blues đưa ra nhận xét về thuyền trưởng đương nhiệm của CLB cũ.
Hazard đăng đàn, nói lời thật lòng về năng lực cầm quân của Lampard