Ngân hàng Công thương thắng kịch tính VTV Bình Điền Long An
Sự tỏa sáng của các cá nhân như Đoàn Thị Xuân, Đinh Thị Thúy đã giúp Ngân hàng Công thương (NHCT) có một trận đấu hay trước VTV Bình Điền Long An (VTV BĐLA).
Ngân hàng Công thương thắng kịch tính VTV Bình Điền Long An
5 6 7 8 9