-->
Bộ trưởng yêu cầu tái cơ cấu lãnh đạo đoàn Việt Nam dự SEA Games 2017
Lãnh đạo Bộ VH - TT và DL đã có cuộc họp với lãnh đạo Tổng Cục TDTT vào chiều 6-7 với quyết định cầu tái cơ cấu lại thành phần tham dự đoàn .
Bộ trưởng yêu cầu tái cơ cấu lãnh đạo đoàn Việt Nam dự SEA Games 2017
1 2 3 4 5

-->