Trung Quốc xác nhận xây sân vân động "ma thuật" cho World Cup 2022
Đây là sân vận động đầu tiên có thể "tháo ra, chuyển đi và tái chế" trong suốt lịch sử các kỳ World Cup.
Trung Quốc xác nhận xây sân vân động ma thuật cho World Cup 2022
1 2 3 4 5