Tổng thống Iran chỉ trích... 'bạch tuộc tiên tri'
Người Đức muốn ăn thịt Paul, người Tây Ban Nha muốn "phong thánh", các nhà cái thì khao khát tuyển chú bạch tuộc này làm nhân viên. Riêng Tổng thống Iran cho rằng Paul là biểu tượng của mặt trái của phương Tây.
Tổng thống Iran chỉ trích... 'bạch tuộc tiên tri'
1 2 3 4 5